Transporteconomie (2006-2007)

Met Antwerpen en Zaventem als logistieke knooppunten in België kan men het belang dat het transport naar het hinterland vormt niet onderschatten. Multimodaal transport is een slogan voor de toekomst. Je leert welke transportvormen er kunnen gebruikt worden en welke voorwaarden er gesteld worden aan het opstarten of gebruiken van deze vervoersvormen. Je krijgt ook informatie over de kostenaspecten en de marktwerking in de transportsector. Welke invloed de overheid kan uitoefenen via haar vervoerspolitiek is ook een vraag, die je in de cursus behandeld zal zien.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken
  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

Logistiek (PBA) / / Economie

B. Competenties

algemeen economische principes

OO:
05101166
Code:
05101166
Vakcoördinator:
Lina Matheussen
Semester:
2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend