Directe belastingen - Personenbelasting (2006-2007)

In deze cursus leer je de belastbare grondslag en de belasting berekenen van zelfstandigen: wat wel en niet belastbaar is, welke kosten je mag aftrekken, enz. Via een analyse van de wetgeving moet je de belastbare inkomsten leren berekenen van leidinggevende personen in een vennootschap, van eenmanszaken en personen die een vrij beroep uitoefenen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104128
Code:
02104128
Vakcoördinator:
Yvettte Vermeirsch
Semester:
2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend