Communicatie in het Nederlands (2006-2007)

Je leert sociaal en communicatief vaardig te zijn. Je leert een vlot onderhoudend en zakelijk gesprek voeren met collega's, vreemden en oversten. Vriendelijkheid en tact zijn daarbij essentieel. Je leert de nodige assertiviteit aan de dag leggen en een probleemoplossende houding aannemen. Je leert een vlot en effectief telefoongesprek voeren: beller op een correcte manier doorverbinden, een boodschap noteren en hulp bieden. Je leert een vergadering en een congres degelijk voorbereiden en actief deelnemen aan een vergadering. Je leert ook zorgvuldig notuleren. Je leert een sollicitatiestrategie opstellen, een goede sollicitatiebrief schrijven en een degelijk sollicitatiegesprek voeren.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

Office management (PBA) / / Nederlands

B. Competenties

OO:
08107182
Code:
08107182
Vakcoördinator:
Marcel Cools
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend