Toepassingen van elektrotechniek (2006-2007)

Het spreekwoord 'wat niet weet, niet deert' gaat niet op in de techniek. Als ingenieur in de elektrotechnieken kan je het gedrag van alle verbruikers in een elektrische installatie voorspellen en berekenen. Dit leer je in het onderdeel "Toepassingen op elektrotechniek". Van eenvoudige oefeningen op allerhande elektrische lasten en vermogens, compensatie en gelijkrichters ga je geleidelijk over naar de dimensionering van transformatoren en roterende gelijkstroom- en wisselstroommachines in statische en dynamische situaties. Jij redeneert, de pc doet de rest. Hiervoor heb je een rekenprogramma tot uw beschikking en Matlab. De benadering is toepassingsgericht.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie
  • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

Industriële wetenschappen (ABA) / / Elektriciteit

B. Competenties

OO:
03100114
Code:
03100114
Vakcoördinator:
Vic Jacobs
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend