Vennootschapsboekhouden (2006-2007)

In het vennootschapsboekhouden wordt de vaardigheid van het algemeen boekhouden uitgebreid met de typische boekingen in een vennootschapsomgeving. Deze vaardigheid wordt geïntegreerd in het totaalpakket van het algemeen boekhouden. De wet op de boekhouding en de jaarrekening onderbouwt op juridische wijze de inzichten van het algemeen boekhouden. De adviezen van de commissie voor boekhoudkundige normen en de recente aanpassingen aan Belgische en internationale rapporteringsverplichtingen vervolledigen het geheel.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02105120
Code:
02105120
Vakcoördinator:
Lea Linten
Semester:
1+2
Studiepunten:
7
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend