Redactie en analyse van juridische teksten (2006-2007)

In deze cursus leer je wetgeving, rechtspraak en rechtsleer opzoeken, ontleden en interpreteren. Je analyseert ook juridische documenten gebruikt door advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, banken enz. en leert om ze voor cliënten in eenvoudigere bewoordingen te vertalen. Tot slot leer je om zelf eenvoudige juridische documenten zoals een aanmaning, opzegging contract, eenvoudige dading, … op te stellen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104239
Code:
02104239
Vakcoördinator:
Daisy Vanvelthoven
Semester:
1
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend