Airconditioning 2 (2006-2007)

Je berekent luchtkanalen volgens verschillende methodes. Je selecteert luchtkleppen, toe- en afvoerroosters, luchtfilters. Tevens bepaal je het type en grootte van de ventilator. Je selecteert luchtverhitters en luchtkoelers afhankelijk van het gevraagde vermogen. Je maakt de juiste keuze uit luchtbevochtigingsapparatuur rekeninghoudend met de comforteisen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

Elektromechanica (PBA) / / Airconditioning 1

B. Competenties

OO:
05101149
Code:
05101149
Vakcoördinator:
Valère Neys
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd