Financiële analyse (2006-2007)

In de cursus financiële analyse leer je financiële staten te analyseren. In het bijzonder gaat het hier om de interpretatie van cijfers op de Belgische wettelijke jaarrekening. De wettelijke jaarrekening wordt daartoe herwerkt tot een beter hanteerbare vorm zodat je gemakkelijk de geleerde analysetechnieken kan toepassen. Als je het stramien volgt dat in de cursus wordt aangeleerd, zal je zelf in staat zijn om jaarrekeningen te beoordelen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104165
Code:
02104165
Vakcoördinator:
Christine Lieckens
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend