Procesautomatisering (2006-2007)

Als vervolg op het vak Procesmetingen uit het tweede jaar bestuderen we de meeste gebruikte industriële methodes om debieten van gassen, vloeistoffen of vaste stoffen te meten. We gaan dieper in op het gebruik van meet- en regelapparatuur in explosiegevaarlijke zones, en bekijken hoe we ontploffingen als die in Seveso of Toulouse kunnen vermijden. We lichten de begrippen industriële netwerken en data-acquisitie toe, of hoe je met een pc metingen kunt verwerken. Ook in dit vak ligt het accent op industriële toepassingen met praktijkvoorbeelden uit de voedingssector, petrochemische of farmaceutische sector. Je bouwt verder op je kennis van automatisering uit het eerste en tweede jaar met meer geïntegreerde oefeningen en met o.a. analoog-signaalverwerking, visualisatie en koppelingen tussen PLC’s en pc’s.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektromechanische systemen.
 • C02 Elektromechanische systemen testen.
 • C03 Elektromechanische beproeven.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C05 De technische aspecten van een productieproces controleren.
 • C06 De technische aspecten van een productieproces afregelen.
 • C07 De technische aspecten van een productieproces configureren.
 • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.

A. Volgtijdelijkheid

Elektromechanica (PBA) / / Elektronica en communicatietechnieken

B. Competenties

OO:
05101153
Code:
05101153
Vakcoördinator:
Frank Peeters
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend