Hygiene (2006-2007)

De studenten moeten inzicht verwerven in de ziekenhuishygiëne, de infectiepreventie en de praktische organisatie van de ziekenhuishygiëne. Zij moeten belangrijke begrippen zoals: psychosociaal hospitalisme, fysisch niet-infectieus hospitalisme en infectieus hospitalisme i.v.m. ziekenhuishygiëne kunnen verklaren. De studenten moeten inzicht hebben in weerstand en immuniteit. Zij moeten de verschillende methoden kennen om infecties te vermijden (sterilisatie, desinfectatie en infectiepreventie in verschillende topics). Zij moeten een positieve bijdrage kunnen leveren aan het infectiepreventiebeleid van een zorginstelling.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
08107048
Code:
08107048
Vakcoördinator:
Ann Eyskens
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend