Microcontrollers 2 (2006-2007)

In dit lab programmeer je een microcontroller met behulp van assembler. & embedded-C Je bestudeert stap voor stap de voorgedeļ¬nieerde functies in de programmeeromgeving en test de functies praktisch uit op een ontwikkelbord. Je stuurt een LCD-display aan en je leert hoe de microcontroller kan functioneren als webserver. Je leert hoe je een embedded systeem kan gebruiken als een speelconsole.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

Elektronica-ICT (PBA) / / Microcontrollers 2

B. Competenties

OO:
05101032
Code:
05101032
Vakcoördinator:
Luc Friant
Semester:
1+2
Studiepunten:
7
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend