Spaans (2006-2007)

De werkwijze in het derde jaar sluit aan bij die van het tweede jaar en bouwt verder op het handboek Colegas 1. -Vanuit een communicatieve opzet ga je situaties creëren waarin een zo realistisch mogelijke zakelijke communicatie kan plaatsvinden. -Je verwerft een basislexicon, gericht op een zakelijke context. -Je krijgt inzicht in en je leert het toepassen van de basisgrammatica en bijbehorende structuren. Beoogd eindniveau: CEFR A2.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104097
Code:
02104097
Vakcoördinator:
Piet Lambrecht
Semester:
1
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Spaans
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend