Zelfmanagement (2006-2007)

Bij aanvang van de studies ga je samen met een trajectbegeleider nagaan welke doelstellingen je wil bereiken en hoe je die kunt verwerven. Daarvoor heb je een zelfmanagementdocument en een persoonlijk ontwikkelingsplan ter beschikking en ga je in gesprek met je persoonlijke coach.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
08108000
Code:
08108000
Vakcoördinator:
Fred Geysels
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend