Reproductieve geneeskunde (2006-2007)

In deze cursus bouw je voort op kennis die je de afgelopen jaren reeds vergaarde in verschillende andere opleidingsonderdelen. Je krijgt eerst een herhaling van de verschillende fysiologische processen bij de man en vrouw inzake reproductie. Daarna wordt er gekeken waarom sommige koppels niet spontaan zwanger worden, en welke mogelijkheden er ter beschikking staan van het koppel. Hiernaast wordt er verder gekeken naar prenatale diagnostiek. Welke afwijkingen kunnen er opgespoord worden tijdens de zwangerschap? Welke testen zijn er voor handen? Je leert over de verschillen tussen prenatale diagnostiek en screening.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C03 De vroedvrouw kan evenwichtig voelen en denken; een evenwichtige persoonlijkheid en een kritisch, analytisch én integrerend denkvermogen vormen een onmiskenbare basis voor adequaat en methodisch verloskundig handelen.
  • C07 De vroedvrouw is in staat de behoeften en verwachtingen van de cliënt in onderlinge dialoog te detecteren en te analyseren. Hierbij aansluitend kan zij de nodige informatie geven zodat de cliënt tot een bewust geïnformeerde keuze komt omtrent de te volgen benaderingswijze. Deze keuze dient door de vroedvrouw respectvol te worden benaderd.
  • C08 De vroedvrouw kan de cliënt de nodige vaardigheden aanleren zodat deze in staat is de gemaakte keuze optimaal te realiseren.
  • C12 De vroedvrouw beschikt over de competenties om zich via vakliteratuur permanent bij te scholen; daarenboven is zij zich terdege bewust van het belang van wetenschappelijk onderzoek en kan zij de impact hiervan adequaat plaatsen binnen de beroepsuitoefening.
  • C13 De vroedvrouw kent de wetgeving en het beleid met betrekking tot haar beroep en laat haar professionele activiteit door deze bepalingen sturen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03109650
Code:
03109650
Vakcoördinator:
Leen Van den Eeden
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd