Intensieve veehouderij (2006-2007)

Hier worden de intensieve veehouderijsectoren zeugenhouderij, vleesvarkenshouderij, pluimveehouderij, konijnenhouderij, schapen- en geitenhouderij in alle facetten besproken. Belangrijke aandachtspunten zijn de productiesystemen, de opfok, de voeding, de vruchtbaarheid, de gezondheidszorg, de integrale kwaliteitszorg en bewaking.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03109324
Code:
03109324
Vakcoördinator:
Tom Heylen
Semester:
1+2
Studiepunten:
9
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Neen
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend