Gevaarlijke producten (2006-2007)

Bedrijven krijgen te maken met heel wat verplichtingen over het gebruiken, vervoeren en opslaan van gevaarlijke producten. Je bestudeert deze bepalingen en leert ze opzoeken in ARAB, Codex en Vlarem. Je leert ook hoe je de belangrijkste risico's van stoffen kan opzoeken en hoe je de aanbevelingen om ze op een veilige en milieuverantwoorde wijze te gebruiken, op te slaan en te transporteren moet interpreteren.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C04 Het magazijnproces managen, rekening houdend met parameters als productspecificatie, in-, op- en uitslagstrategieën, conditioneringseisen, voorraadprognose, opslag- en handlingcapaciteit, opslag-technische beperkingen, productidentificatiesystemen.
  • C13 Bezit de noodzakelijke technische kennis van een integrale logistieke keten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
05101163
Code:
05101163
Vakcoördinator:
Ann Van Asbroeck
Semester:
2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend