Elektriciteit (2006-2007)

Elektrische energie is onmisbaar in ons dagelijks leven. Het wegvallen van deze energie heeft een grote impact op ons economisch en maatschappelijk leven: onze mobiliteit vermindert, verlichting valt uit, communicatietechnieken vallen weg, industriële activiteit valt stil, etc. Het opleidingsonderdeel elektriciteit geeft je een introductie in de fascinerende wereld van de elektriciteitsleer en verschaft je zo de basis voor zowel meer gevorderde cursussen over elektrotechniek en elektrische energievoorziening als voor de cursussen elektronica. De cursus elektriciteit bestaat uit drie delen: elektrostatica (krachten tussen stilstaande elektrische ladingen), elektrodynamica (stroomgeleiding en analyse van gelijkstroomnetwerken), en elektromagnetisme (krachtwerking tussen bewegende elektrische ladingen). De nadruk ligt hierbij op het fysisch inzicht in de leerstof en de praktische en technische implicaties van de besproken onderwerpen. De cursus wordt hiervoor doorspekt met praktische voorbeelden en technische toepassingen. In de bijhorende oefenzittingen leer je de begrippen, wetten en afgeleide relaties toepassen en doe je ervaring op met het berekenen van elektrische netwerken. In de labozittingen leer je werken met meettoestellen om stroom, spanning en weerstand te meten en leer je eenvoudige elektrische schakelingen bouwen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 06. In teamverband werken
 • 07. Verantwoordelijkheid opnemen
 • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
 • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
 • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03100005
Code:
03100005
Vakcoördinator:
Geert Van Ham
Semester:
1+2
Studiepunten:
9
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend