Meet- en regeltechniek (2006-2007)

Bij de besturing van productieprocessen maak je gebruik van vrij programmeerbare besturingen of PLC’s. In het practicum oefen je basisinstructies en een aantal functieblokken. Je leert de GRAFCET- methode hanteren. Bovendien maak je een praktische koppeling tussen een installatie en een PLC, waarbij je de programmatietechnieken bij PLC’s toepast en uittest. Daarnaast maak je op een practische manier kennis met de basisprincipes van de regeltechniek.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 06. In teamverband werken
 • 07. Verantwoordelijkheid opnemen
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C02 Gedetailleerde kennis hebben, geïnspireerd door de nieuwste ontwikkelingen van de discipline.
 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.

A. Volgtijdelijkheid

Industriële wetenschappen (ABA) / / Mechanica

B. Competenties

OO:
03100084
Code:
03100084
Vakcoördinator:
Jan Vermeiren
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend