Communicatieve vaardigheden (2006-2007)

In dit vak leer je correct en efficiënt functioneren in de diverse communicatieve situaties die zich in je professionele carrière zullen voordoen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 05. Leiding geven
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C05 Projectmatig werken.
  • C06 Communiceren.
  • C07 Eigen gedrag aanpassen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02105621
Code:
02105621
Vakcoördinator:
Dirk De Peuter
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend