Opvoedkundige wetenschappen gemeenschappelijk (2006-2007)

In dit opleidingsonderdeel krijg je inzicht in het ervaringsgericht onderwijs en verwerf je kennis ivm visies op leren en visies op opvoeden. Het opleidingsonderdeel staat in de drie jaren van de opleiding op het programma. In het tweede jaar ligt de klemtoon op het uitdiepen van visies omtrent leren en opvoeden.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen specifieke voorkennis vereist.

OO:
11106077
Code:
11106077
Vakcoördinator:
Inge Adriaenssens
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend