Medische Wetenschappen (2006-2007)

In deze cursus doe je een degelijke kennis op van de opbouw en de werking van het menselijk lichaam (anatomie en fysiologie).Daarna vervolg je met het bestuderen van de belangrijkste ziektebeelden (pathologie). Deze basiskennis is noodzakelijk om het takenpakket van MMA op professionele wijze te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld protocollen uittypen, assistentie van de arts bij het uitvoeren van onderzoeken, informatie geven betreffende staalafname voor labo, de juiste hulp bieden aan zieken in de wachtzaal .. Bij het instuderen van de leerinhouden heb je bijzondere aandacht voor de "medische terminologie", die hierbij ook sterk uitgebreid wordt.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
08107041
Code:
08107041
Vakcoördinator:
Monique Van Miert
Semester:
1+2
Studiepunten:
8
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend