Datacommunicatie (2006-2007)

Computernetwerken zijn niet de enige mogelijkheid om gegevens tussen computers uit te wisselen. Denken we bijvoorbeeld maar aan de seriële poort van uw PC, of zijn modem. In dit vak zal je inzichten krijgen over de fundamentele wetmatigheden en kenmerken zoals de kanaalcapaciteit, transmissiemedia, modulatietechnieken (van modems). Aangezien bits onderweg kunnen onderhevig zijn aan fouten, is de studie van de foutdetectie en correctie eveneens zeer belangrijk. Je zal ook informatie krijgen over de verschillende mogelijkheden waarmee je kan communiceren met je PC: printerpoort, seriële poort, SCSI, USB, ... Een cursus datacommunicatie moet het vanzelfsprekend ook hebben over het telefoniesysteem met onderwerpen als ISDN, SDH, ADSL. Uiteindelijk zal je leren waarvoor protocollen dienen en enkele belangrijke protocols uitgebreid bespreken: Bysinc, HDLC, X.25, Frame Relay en ATM.

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
 • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context
 • 04. Kunnen reflecteren op het eigen denken en werken en het kunnen vertalen van die reflectie naar het ontwikkelen van meer adequate oplossingen
 • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 03. Kunnen toepassen van paradigma' s in het domein van de wetenschappen en het kunnen aanduiden van de grenzen van paradigma' s
 • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek
 • 02. Kunnen ontwerpen van onderzoek

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
 • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
 • C03 In staat zijn om in domeinen van het vakgebied een originele bijdrage aan kennis te leveren.
 • C04 Een onderzoekende houding aannemen, zelfstandig en resultaatgericht onderzoek kunnen uitvoeren.
 • C05 Bereid zijn om contact te zoeken met andere onderzoeksgroepen en samenwerking nastreven.
 • C06 Een diagnose kunnen stellen.
 • C07 Een technisch ontwerp kunnen maken.

A. Volgtijdelijkheid

Industriële wetenschappen (ABA) / / Signalen en systemen

B. Competenties

OO:
03100062
Code:
03100062
Vakcoördinator:
Patrick Colleman
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend