Groenteteelt (2006-2007)

In deze cursus worden enkele hoofdteelten besproken, vooral de economisch zeer belangrijke tomatenteelt. Je zal ook enkele uitstappen maken naar bedrijven en vakbeurzen, om te kijken hoe het er in de praktijk aan toegaat.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03109225
Code:
03109225
Vakcoördinator:
Kristof Van Campfort
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend