Biochemie (2006-2007)

In het onderdeel biochemie leer je het belang en het verloop van de belangrijkste stofwisselingsprocessen zoals het metabolisme van koolhydraten, vetten, eiwitten, je bestudeert tevens de functie van DNA-RNA en enzymes.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • AB1 - Omgaan met levend materiaal - Verantwoord en duurzaam omgaan met levend materiaal of in functie van levend materiaal.

A. Volgtijdelijkheid

Agro- en biotechnologie (PBA) / / Anorganische chemie

B. Competenties

OO:
03109208
Code:
03109208
Vakcoördinator:
Mia Van Dyck
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend