Marketingcommunicatie (2006-2007)

Onbekend is onbemind. Als onderneming dien je door de klanten gekend te zijn. De klanten moeten een positief beeld van je onderneming hebben. De klanten moeten je product of dienst kennen. De klanten moeten je ook weten te vinden. En uiteindelijk gaat het erom dat je klanten jouw product of dienst aankopen. Hoe kunnen we dit bereiken? De technieken hiervoor gaan we leren in het vak 'marketing communicatie'.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
 • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
 • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.

A. Volgtijdelijkheid

Bedrijfsmanagement (PBA) / / Marketingcommunicatie

B. Competenties

OO:
02104087
Code:
02104087
Vakcoördinator:
Marc Clerkx
Semester:
2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend