Verwarming en Koeltechniek Lab (2006-2007)

In het lab verwarming en koeltechniek leer je via de werking van de verschillende branders zowel op stookolie als op gas. Je simuleert praktische problemen op schaalmodel om de factoren te herkennen die een verwarmingsproces beïnvloeden. Je lost zelf enkele verwarmingstechnische en koeltechnische problemen op via een foutensimulator. Je leert hoe je een koelinstallatie moet vacumeren, moet vullen met het juiste koelmiddel en hoe je deze opstart. Je leert hoe je de componeten op de juiste plaats zet en hoe je deze aansluit.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C02 Elektromechanische systemen testen.
  • C06 De technische aspecten van een productieproces afregelen.
  • C08 Zelfstandig de technische aspecten van een productieproces opvolgen.

A. Volgtijdelijkheid

Elektromechanica (PBA) / / Verwarming 1

B. Competenties

OO:
05101148
Code:
05101148
Vakcoördinator:
Paul De Schepper
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend