Fysica (2006-2007)

Vele nieuwe technologie├źn in onze moderne maatschappij komen voort uit de kennis van fysica. Denken we maar aan datacommunicatie via glasvezel, coating van cameralenzen en brilmonturen, het onderzoek naar het lozen van afvalolie in zee, de laser... Voor deze currsus hebben we twee hoofddoelen: u een klare en logische voorstelling geven van de fysische basisconcepten en het versterken van deze basisconcepten via een breed sectrum van toepassingen in dde techniek en in de echte wereld. In een projectje leer je in kleine groep informatie opzoeken, gegevens selecteren en synthetiseren in een korte tekst en daarna presenteren en verdedigen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03100271
Code:
03100271
Vakcoördinator:
Robert Vierendeels
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend