Toegepaste informatica (2006-2007)

Informatie, informatie en nog eens informatie. Langs alle wegen brengt men het je aan. Om met deze informatie nog blijf te weten is het nodig dat je er enige structuur in kan brengen. Zo kan je bijvoorbeeld alle gegevens van je aangekochte CD's op steekkaarten bijhouden in een kaartenbak. Dit is een mogelijke aanpak maar je kan je wel inbeelden dat bij het aangroeien van de data je toch wel wat zoek problemen gaat krijgen. Informatie opslaan in elektronische vorm lijkt dan een meer aangewezen methode om achteraf heel gemakkelijk en snel aan de gegevens te kunnen. Denk maar eens na, hoe snel je gegevens kan halen van een website aan de andere kant van de wereld. Als men bij elkaar horende gegevens elektronisch en beheersbaar gaat opslaan dan noemen we die verzameling van gegevens een databank. Databases en aanverwante onderwerpen zijn de hoofdbrok van deze cursus. De theorie rond het ontwerpen van een relationeel database systeem wordt beperkt gehouden en je kan vrij snel overgegaan tot praktische voorbeelden en oefeningen. Het resultaat van deze studie is een relationeel databasemodel dat je onmiddellijk kan implementeren in het databasepakket MS-Access. Van dit programma leer je alle mogelijkheden in verband met tabellen, queries, formulieren en rapporten. Je leert SQL wat dé uniforme taal is om een database te ondervragen. Om de Access omgeving flexibeler te gebruiken leer je hoe je via de taal Visual Basic for Applications een aantal zaken in een databaseapplicatie kan automatiseren. Tenslotte leer je hoe je dynamische webpagina's, gebaseerd op een database, kan bouwen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen
  • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
  • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
  • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Algemene begrippen en handelingen in Microsoft Windows Een gestructureerde programmeertaal (C) De basisbegrippen en controle structuren van Visual Basic

OO:
03100082
Code:
03100082
Vakcoördinator:
Peter Karsmakers
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend