Pedagogische vorming (2006-2007)

In de cursus komen de volgende onderdelen aanbod: - Kenmerken van onze huidige samenleving - Vormen van niet-opvoeden die je terugvindt in de samenleving: het psychologische begeleiden, het narcistische ouderschap en het opvoeden om te overleven. - Zoeken naar een haalbare en meer pedagogische verantwoorde opvoedingsstijl

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C06 Partner van ouders en verzorgers.
 • C10 Cultuurparticipant.

A. Volgtijdelijkheid

Onderwijs: kleuteronderwijs (PBA) / / Pedagogische vorming

B. Competenties

OO:
11106065
Code:
11106065
Vakcoördinator:
Mieke Van Camp
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend