Wiskunde en statistiek (2006-2007)

In het vak wiskunde start je met een brugcursus om de belangrijkste rekenregels nog eens op te frissen: machten en wortelvormen, veeltermfuncties, stelsles van vergelijkingen en goniometrie in een rechthoekige driehoek. De nadruk ligt op rekenvaardigheid, de theorie is enkel ter ondersteuning. In een tweede deel herhalen we de begrippen uitde analyse grondig. Van het limietbegrip ga je over op afgeleiden met hun toepassingen op het verloop van functies. Bepaalde en onbepaalde integralen sluiten daarop aan met toepassingen als gemiddelde en oppervlakteberekingen. Partiƫle afgeleiden van functies van meerdere veranderlijken laten toe veranderingen van complexere functies te beschrijven en foutenrekening algemeen toe te passen. Reeksontwikkelingen en eenvoudige differentiaalvergelijkingen sluiten de cursus af. In statistiek vertrek je vanuit de beschirjvende statistiek om gegevens te ordenen en op eenvoudige manier te beschrijven. Daarnaast worden enkele belangrijke kansverdelingsfuncties besproken en de aanzet gegeven om via betrouwbaarheidsintervallen en hypothesetoetsen besluiten te trekken over de populatie.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.
  • C02 De BLter is in staat om nauwkeurig, betrouwbaar, kritisch, systematisch en efficiĆ«nt laboratoriumanalyses uit te voeren (= voorbereiding en meten) met aandacht voor de eisen van een georganiseerd kwaliteitssysteem.
  • C03 De BLter kan de bekomen onderzoeksresultaten en meetgegevens op een correcte wijze verwerken in een rapport en dit professioneel overbrengen aan derden.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
06002005
Code:
06002005
Vakcoördinator:
Katrien De Meester
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend