Directe belastingen (2006-2007)

Afgestudeerden zijn in staat de aangiften PB en Ven.B in te vullen en zijn in staat om vertrekkende vanuit een juridische constructie 'het kostenplaatje' te berekenen in de personenbelasting en de vennootschapsbelasting. Er kan advies gegeven worden ten gunste van de belastingplichtige. Naast de pure techniciteit van de fiscale regels is het minstens zo belangrijk om de logica van de fiscale regels te begrijpen zodat de toekomstige professional snel kan inspelen op de snel evoluerende fiscale wetgeving.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

Bedrijfsmanagement (PBA) / / Algemeen Boekhouden & Vennootschapsboekhouden

B. Competenties

OO:
08107131
Code:
08107131
Vakcoördinator:
Geert Van Eynde
Semester:
1
Studiepunten:
9
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend