Engels (2006-2007)

Je krijgt een breed- technologische woordenschat uit een ruim gamma van domeinen (automatisering, elektriciteit, mechanica, materiaalleer, chemie, enz.). Deze woordenschat, samen met een herhaling van de basisgrammatica en constructies typisch voor technologisch Engels, moeten je in staat stellen om vormen van geschreven technologisch taalgebruik (instructies, handleidingen enz.) zelf te produceren. Verder worden technologische teksten (artikels, folders, handleidingen) bestudeerd.

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C04 Technische dossiers samenstellen.
  • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.
  • C15 Training geven over elektromechanische systemen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
05101272
Code:
05101272
Vakcoördinator:
Lena Dilliën
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Engels
Opleidingsonderdeel type:
inleidend