Psycho-sociale wetenschappen (2006-2007)

Tijdens de lessen gezondheidspsychologie leer je hoe mensen (kunnen) reageren op ziekte. Het is belangrijk dat je inzicht verwerft in de reacties en belevingen van patiënten. Niet om het weten alleen, maar om hen nadien te kunnen helpen. Deze cursus geeft je achtergrondkennis om de reacties van patiënten beter te begrijpen. Het gaat daarbij vooral over het uiten van gezondheidsklachten, het al dan niet regelmatig opvolgen van de behandelingsvoorschriften, rouwreacties en interventies bij angst. In een tweede deel wordt aandacht geschonken aan culturele verschillen bij zorgvragers en interculturele communicatie.

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C07 Relevante gegevens verzamelen over het cliëntsysteem in de verpleegkunde.
  • C09 Doelstellingen formuleren en zorgplan opstellen, afgestemd op het cliëntsysteem en op het zorgsysteem.
  • C16 Verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek aanwenden in de praktijk.
  • C21 Open staan voor diversiteit in de samenleving.

A. Volgtijdelijkheid

Verpleegkunde (PBA) / / Psycho-sociale wetenschappen

B. Competenties

OO:
09108712
Code:
09108712
Vakcoördinator:
Marc Verdyck
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend