Meet- en regeltechniek (2006-2007)

Een PLC (Programmable Logic Controller) is een industrieel computersysteem dat zorgt voor de automatische besturing van een machine of installatie. Dergelijke PLC's vinden we in talrijke toepassingsdomeinen terug. Het is dus onontbeerlijk dat ingenieurs elektronica weten wat een PLC is en kan en hoe een geautomatiseerde installatie opgebouwd kan worden. Je leert in het practicum omgaan met een PLC-systeem, je leert de mogelijkheden en beperkingen ervan kennen. Je krijgt de gelegenheid zelf kleine applicaties zelf realiseren.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
  • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.

A. Volgtijdelijkheid

Industriële wetenschappen (ABA) / / Elektriciteit

B. Competenties

OO:
03100030
Code:
03100030
Vakcoördinator:
Staf Valkenborghs
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend