Fiscaal recht: Personenbelasting (2006-2007)

1) In eerste instantie wordt verklaard wie aan de personenbelasting is onderworpen, m.a.w. het toepassingsgebied van de personenbelasting wordt afgebakend; 2) Berekening PB: samenstelling van de belastbare netto-inkomsten, aftrekbare bestedingen, HQ, cumul/decumul (gemiddelde aanslagvoeten), belastingvrije sommen, progressievoorbehoud i.v.m. buitenlandse inkomsten, voorafbetalingen en bonificatie, aftrek bouwsparen en lange termijnsparen; aftrek energie-uitgaven, belastingkredieten, afzonderlijke aanslagen, weerslag van de huwelijksvermogensstelsels... 3) Buitenlandse inkomsten - basisbeginselen uit de verdragen ter vermijding van de dubbele belasting; 4) Fiscaliteit van de loontrekkende 5) woonfiscaliteit (kapitaalaflossingen, interestaftrek, onroerende voorheffing...) 6) Enkele procedureregels

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiĆ«ren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieĆ«n

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

Bedrijfsmanagement (PBA) / / Fiscale wetgeving

B. Competenties

Basisbeginselen uit het gemeen en het fiscaal recht

OO:
08107327
Code:
08107327
Vakcoördinator:
Geert Van Eynde
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend