Duurzame energie (2006-2007)

Je krijgt inzicht in de energieproblematiek. Je gaat na wat de nadelen zijn van fossiele brandstoffen en welke alternatieven er zijn. Je leert de werking en de mogelijkheden en beperkingen van zonne-energie, windenergie, waterkracht, bio-energie, kernfusie, brandstofcellen,... kennen. Hierbij ga je vooral zelf op zoek naar informatie en krijg je regelmatig opdrachten waar je in groep aan werkt.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken
  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
05101259
Code:
05101259
Vakcoördinator:
Margot De Pauw
Semester:
1
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend