Applicatie-ontwikkeling in VB.NET (2006-2007)

In de opleiding Toegepaste Informatica hebben wij ervoor gekozen om slechts twee recente programmeertalen aan te leren: Visual Basic en Java. Je krijgt hierdoor een zeer degelijke kennis van zowel klassiek als objectgeoriënteerd programmeren. Mocht je later toch een andere taal nodig hebben, dan heb je voldoende basis om de nieuwe syntaxis zelfstandig aan te leren. De bedoeling is dat je leert om, los van een programmeertaal, een code te ontwerpen die leidt tot de oplossing van een gesteld probleem en die bovendien leesbaar, gemakkelijk verbeterbaar en aanpasbaar is. De code benaderen we zowel volgens de klassieke als volgens de objectgeoriënteerde methode. Voor de klassieke methode leer je werken in de gestructureerde programmeeromgeving VB.Net. Je leert de basisprogrammeerstructuren sequentie, selectie en iteratie.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Gegevens behandelen.
 • C02 Analyseren.
 • C03 Oplossingen uitwerken.
 • C04 Beheren.
 • C06 Communiceren.
 • C07 Eigen gedrag aanpassen.
 • C08 Kwaliteitsvol handelen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104262
Code:
02104262
Vakcoördinator:
Miranda Decabooter
Semester:
1
Studiepunten:
10
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend