Communicatie in het Frans (2006-2007)

Je gaat een dossier samenstellen over een bepaalde medische kwestie. Je dient daarbij gebruik te maken van alle mogelijke informatiebronnen, zoals medische publicaties, internet, folders, enz., en taalhulpmiddelen zoals woordenboeken en grammatica's. Een belangrijk aspect in de uitwerking van een dergelijk dossier in het Frans is het vertalen: je dient steeds rekening te houden met de eigenheid van de Franse taal. Met het oog op een eerste werkervaring zal je tenslotte een gemotiveerd persoonlijk sollicitatiedossier samenstellen waaruit niet alleen je sterkten, maar ook je zwakten blijken. Doel van dit dossier is een gedegen voorbereiding op sollicitatiegesprekken te bieden door te peilen naar gemotiveerde antwoorden op concrete vragen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken
  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
  • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.

A. Volgtijdelijkheid

Office management (PBA) / / Communicatie in het Frans

B. Competenties

OO:
08107183
Code:
08107183
Vakcoördinator:
Peter Matthys
Semester:
1
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Frans
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd