Bedrijf en economie 1 (2006-2007)

In deze cursus verwerf je een inzicht in de techniek van het dubbel boekhouden. Deze techniek wordt geïllustreerd met een inleidende studie van de meest voorkomende verrichtingen. Nadat je deze cursus gevolgd hebt, ben je in staat om handelsdocumenten te lezen en de courante verrichtingen te verwerken.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104257
Code:
02104257
Vakcoördinator:
Ernelle Hermans
Semester:
1
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend