Module 2 : Ontwikkelen van een zorgbrede leeromgeving (2006-2007)

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
10105523
Code:
10105523
Vakcoördinator:
Ellen Stoffels
Semester:
2
Studiepunten:
12
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend