Elektrische aandrijvingen (2006-2007)

In de huidige geautomatiseerde wereld nemen elektrische aandrijfsystemen een erg belangrijke plaats in. Als ingenieur elektrotechniek moet je zulke aandrijfsystemen kunnen selecteren, in gebruik nemen, aanpassen aan de beschouwde toepassing en misschien zelfs ontwerpen. In dit opleidingsonderdeel leer je uit welke modules een modern aandrijfsysteem bestaat, welke criteria belangrijk zijn bij keuze en/of dimensionering, welke elektrotechnische en regeltechnische problemen er optreden om aandrijvingen dynamisch te maken (en hoe deze opgelost worden), etc. Vervolgens bestudeer je ook de in de praktijk meest voorkomende aandrijfsystemen in detail. In de bijhorende labozittingen bestudeer je het gedrag van diverse aandrijfsystemen, leer je hoe je deze aandrijfsystemen moet gebruiken en instellen, meet je signalen en hun performantie en wordt er aandacht geschonken aan de technologie. Hiervoor werk je zelfstandig, in kleine groepjes, aan de labo-opdrachten.

A. Algemene competenties

  • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
  • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
  • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 03. Kunnen toepassen van paradigma' s in het domein van de wetenschappen en het kunnen aanduiden van de grenzen van paradigma' s
  • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek
  • 04. Het kunnen aanduiden van de grenzen van paradigma’s

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
  • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
  • C06 Een diagnose kunnen stellen.

A. Volgtijdelijkheid

Industriële wetenschappen (ABA) / / Elektrotechniek

B. Competenties

OO:
03100160
Code:
03100160
Vakcoördinator:
Geert Van Ham
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd