Godsdienst (2006-2007)

In dit onderdeel verwerf je vakkennis, vaardigheden en attitudes die je nodig hebt om godsdienst te onderwijzen aan leerlingen van de lagere school. Het opleidingsonderdeel staat in de eerste twee jaren van de opleiding op het programma. In het eerste jaar ligt de klemtoon op wie je bent als leerkracht godsdienst en de eerste didactische stappen in het maken van lessen godsdienst voor de lagere school.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
  • C03 Inhoudelijk expert.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
11106014
Code:
11106014
Vakcoördinator:
Job De Meyere
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend