Fysica (2006-2007)

Vele nieuwe technologie├źn in onze moderne maatschappij komen voort uit de kennis van fysica. Denken we maar aan datacommunicatie via glasvezel, coating van cameralenzen en brilmonturen, het onderzoek naar het lozen van afvalolie in zee... In het vak fysica kan je zowel in de theorieles als in het labo de gedragingen van een lichtgolf in verschillende media nagaan en begrijpen. Je kreeg hiervan in het secundair onderwijs reeds een basiskennis mee. Allerhande golven en trillingen bepalen ons leven: denken we maar aan GSM-ontvangst en de werking van bijvoorbeeld onze microgolfoven, een pacemaker, een medische scanner, een radar van de vluchtcontrole, de multanova van de politie . Via de eigenschappen van deze golven kan je afleiden welk technisch vernuft in deze toestellen schuilt. Voor medische beeldvorming en conserveringstechnieken wordt vaak straling gebruikt. Je leert welke grootheden hierbij van belang zijn, hoe een radioactieve bron zich gedraagt en hoe je eventuele menselijke risico's kunt inschatten. Fysica geeft je alvast een degelijke basis voor verscheidene ingenieursvakken !

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie
  • 06. In teamverband werken
  • 07. Verantwoordelijkheid opnemen

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambigu├»teit en de grenzen van de kennis

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03100002
Code:
03100002
Vakcoördinator:
Vera Provoost
Semester:
1+2
Studiepunten:
8
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend