Onderwijsbevoegdheid Geschiedenis (2006-2007)

Je maakt kennis met de boeiende Europese samenleving van de Nieuwe Tijd (1450-1750) en de overgang naar een moderne samenleving (revolutietijd), De cursus heeft tevens aandacht voor enkele grote lijnen doorheen de geschiedenis. Nieuwe historische bevindingen worden gekoppeld aan de meest recente didactische toepassingen. Tijdens de lessen wordt aandacht besteed aan het gebruik van media (o.a. video en ICT), historische bronnen, historische kaarten, het maken van een jaarplan, museumbezoek en anekdoten in de les.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

Onderwijs: secundair onderwijs (PBA) / GE / Geschiedenis

B. Competenties

OO:
10105450
Code:
10105450
Vakcoördinator:
Gorik Goris
Semester:
2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend