De zorgvrager in sociale context (2006-2007)

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit 2 opleidingsactiviteiten.In deze cursussen richt je je aandacht op de cliënt in de maatschappelijke gezondheidszorg. Je maakt ook kennis met initiatieven waarmee een aantal belangrijke gezondheidproblemen kunnen voorkomen worden, zoals kanker en infectieziekten. Je verdiept je in het Preventiebeleid in Vlaanderen en functieprofiel sociaal verpleegkundige. Je leert gezondheidsvoorlichting plannen voor groepen en individuele clïenten.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C03 Een verpleegkundig professionele relatie aangaan gebruik makend van communicatieve vaardigheden.
 • C07 Relevante gegevens verzamelen over het cliëntsysteem in de verpleegkunde.
 • C09 Doelstellingen formuleren en zorgplan opstellen, afgestemd op het cliëntsysteem en op het zorgsysteem.
 • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
 • C13 Preventief zorgverlenen.

A. Volgtijdelijkheid

Verpleegkunde (PBA) / / Psycho-sociale wetenschappen

B. Competenties

OO:
09108706
Code:
09108706
Vakcoördinator:
Monique Van Miert
Semester:
1
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend