Stage en eindwerk (2006-2007)

In het derde jaar loop je stage in een van onze stagebedrijven. Je werkt er zeven tot tien weken aan een concreet en afgelijnd project. Achteraf maak je een scriptie over dit project, die je presenteert en verdedigt voor een professionele jury bij het einde van je studie. Van bij het begin krijg je begeleiding van een bedrijfspromotor en van een stagebegeleider. Na de eigenlijke stageperiode houden we elke maandag van het derde jaar vrij. Je kunt dan rustig aan je scriptie werken, in het stagebedrijf of thuis, en met je stagebegeleider je presentatie voorbereiden.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken
  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

Logistiek (PBA) / / Voorraadbeheer

B. Competenties

OO:
05101248
Code:
05101248
Vakcoördinator:
Kris Devocht
Semester:
2
Studiepunten:
15
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd