Rundveehouderij (2006-2007)

Nadat men de teelttechnieken van de belangrijkste voedergewassen bestudeerd heeft in het eerste jaar. Gaan we daaropvolgend deze voedergewassen voedertechnisch en economisch op het juiste tijdstip oogsten en verbruiken. Om deze voeders dan optimaal ter beschikking te stellen van de runderen in de winter worden de mogelijke bewaartechnieken besproken.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • AB1 - Omgaan met levend materiaal - Verantwoord en duurzaam omgaan met levend materiaal of in functie van levend materiaal.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03109241
Code:
03109241
Vakcoördinator:
Dirk Vermeiren
Semester:
1
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Neen
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend