Fysica uitdieping (2006-2007)

In dit opleidingsonderdeel verwerf je extra vakkennis, vaardigheden en attitudes die je nodig hebt om fysica te onderwijzen aan leerlingen van de 1ste en 2de graad secundair onderwijs en het beroepsonderwijs. Het opleidingsonderdeel staat in het tweede en het derde jaar van de opleiding op het programma

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
11106162
Code:
11106162
Vakcoördinator:
Rudi Van Den Bempt
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend