Engels: bedrijfseconomisch en juridisch (2006-2007)

In deze cursus ontwikkel je de vier talige basisvaardigheden (luisteren, spreken, lezen en schrijven) in het Engels in een zakelijke context, met name voor financie- en verzekeringswezen. Beoogd eindniveau: CEFR B1.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Je bouwt verder op de competenties die je in 1 BM verworven hebt.

OO:
02104159
Code:
02104159
Vakcoördinator:
Tessa Hines
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Engels
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend