Humane wetenschappen (2006-2007)

Algemene wetgeving: In deze cursus maak je kennis met het arbeidsrecht en de sociale zekerheid. De bedoeling is dat je in praktische situaties in het bedrijfsleven leert omgaan met juridische begrippen zoals arbeidscontracten, collectieve arbeidsovereenkomsten, het functioneren van een ondernemingsraad. In de les maak je bijvoorbeeld ook praktische toepassingen op het berekenen van opzegtermijnen en ziekteuitkeringen . Economisch beleid: De cursus economisch beleid bestaat uit twee grote delen. In deel één bestudeer je het landbouwbeleid. Belangrijk hierbij is een goede kennis over het ontstaan van het beleid en de keuzes die in het verleden gemaakt zijn. Onder nationale en internationale druk is er reeds een hele weg van hervormingen afgelegd. De vroegere en de huidige hervormingen komen eveneens aan bod. Je bekijkt deze problematiek mondiaal en op Europees, federaal en regionaal niveau. De actualiteit op gebied van landbouwbeleid tijdens het lopende academiejaar ontsnapt ook niet aan je aandacht. In deel twee komt de landbouweconomie op macro-economisch niveau aan bod . Hierbij bekijk je vraag en aanbod van landbouwproducten en leg je de productiefactoren grond, kapitaal en arbeid onder de loep.

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
 • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context
 • 04. Kunnen reflecteren op het eigen denken en werken en het kunnen vertalen van die reflectie naar het ontwikkelen van meer adequate oplossingen
 • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 05. Het vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het continu uitbreiden van de kennis en inzichten
 • 06. Kunnen samenwerken in een multidisciplinaire omgeving
 • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
 • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
 • C10 Rekening houden met natuur, milieu, veiligheid en zorgsystemen.

A. Volgtijdelijkheid

Industriële wetenschappen landbouw en biotechnologie (Ma) / / Algemene wetgeving

B. Competenties

OO:
03100232
Code:
03100232
Vakcoördinator:
Piet Versweyvelt
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend